O projekcie

W ramach Projektu Budżetu Obywatelskiego Krakowa edycja 2021 – „Pakiet Kultury dla Bronowic i Mydlnik” w terminie kwiecień – sierpień 2022 zostanie zorganizowanych 10 nieodpłatnych wycieczek autokarowych dla mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice w wieku powyżej 14 lat.
Szczegóły wycieczek wraz z zasadami zapisów i regulaminami będą sukcesywnie umieszczane w zakładkach z daną wycieczką.

  • mieszkaniec Dzielnicy VI Bronowice powyżej 14 roku życia
  • osoba nieletnia musi być pod opieką dorosłego opiekuna, na którym spoczywa odpowiedzialność za nieletniego uczestnika wycieczki (zarówno swoje własne dziecko jak i dziecko powierzone w opiekę dorosłemu uczestnikowi wycieczki przez jego rodzica lub opiekuna prawnego)
  • jeśli opiekunem nieletniego uczestnika wycieczki jest inna osoba niż jego rodzic lub jego prawny opiekun, to musi ona we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zezwalającą na jego udział w Wycieczce pod opieką wskazanej osoby dorosłej

Zapisy na Wycieczkę odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej: tpbron.pl pod zakładką z opisem konkretnej  WYCIECZKI).

Pobierz i przeczytaj Regulamin Wycieczki i Formularz, wypełnij go i prześlij w dniach 19.08.2022 – do wyczerpania limitu miejsc (maksymalnie 27.08.2022) na adres mailowy: czasnawycieczki@gmail.com

Dopiero przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na adres e-mail: czasnawycieczki@gmail.com  oraz otrzymanie na podany w formularzu adres mailowy zwrotnej informacji o skutecznym dokonaniu zapisu potwierdza rezerwację miejsca w autokarze i zapewnia uczestnictwo w wycieczce (liczy się kolejność zgłoszeń).

Prosimy unikać zapisywania wielu osób z tego samego adresu mailowego i z podaniem jednego  numeru telefonu!

Jeśli rezygnujesz z wycieczki – nawet w ostatnim dniu – napisz na czasnawycieczki@gmail.com – nie zmarnuje się twoje miejsce!

Potwierdzenie zapisu powinno przyjść na podanego w formularzu maila w ciągu 1-2 dni.

  1. nieodpłatnie jedno miejsce siedzące w autokarze na czas trwania wycieczki
  2. nieodpłatny wstęp + przewodnika do atrakcji turystycznych zaplanowanych do zwiedzania
  3. nieodpłatnie niewielki poczęstunek, ale UWAGA: Uczestnik powinien zaopatrzyć  się dodatkowo we własny prowiant na drogę ze względu na czas trwania wycieczki (ok. 12-13 godz.) i brak planowanej dłuższej przerwy na obiad w obiektach gastronomicznych na trasie.
  4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania wycieczki.

Wycieczki

Wycieczka 21.05.2022 – „Szlakiem Orlich Gniazd” - ZREALIZOWANA
Zamknięto listę zapisów na: Wycieczkę nr 4: „ Szlakiem Orlich Gniazd”. Wstępny plan wycieczki jest następujący:Kraków...
Czytaj więcej ...
Wycieczka 7.05.2022 - "Skamieniałe Miasto i Biecz" - zrealizowana
Komunikat: Zamknęliśmy zapisy na listę podstawową oraz na listę rezerwową uczestników wycieczki 7 maja....
Czytaj więcej ...
23.04.2022 - „Jedziemy na Ponidzie”- zrealizowana
Trasa: Kraków Bronowice – Stradów (grodzisko) – Chroberz (Pałac Wielopolskich) –  Pińczów...
Czytaj więcej ...
9.04.2022 - „Pogranicze Małopolski i Świętokrzyskiego” - zrealizowana
Trasa: Kraków – Miechów (kościół Bożogrobców, Muzeum) – Książ Wielki (Zamek Mirów) – Jędrzejów (Muzeum...
Czytaj więcej ...